Deklaracja pl

Italian Portuguese Spanish francais English Nederlands Polish Deutsch

WŁADZA W KOŚCIELE KATOLICKIM

Deklaracja katolickich uczonych w sprawie władzy

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy Soboru Watykańskiego II (1962-1965) wzywamy wszystkich pozostałych członków Ludu Bożego do oceny sytuacji w naszym Kościele.

Wiele z kluczowych wniosków Vaticanum II nie zostało wcale, bądź jedynie częściowo, wdrożonych. Stało się tak z powodu oporu w niektórych kręgach, ale również z powodu pewnej dwuznaczności, której w niektórych dokumentach Soboru pozostała nierozstrzygnięta.

Główna przyczyna dzisiejszej stagnacji leży w niezrozumieniu i nadużyciach wpływających na wykonywanie władzy w naszym Kościele:

Rola papiestwa musi być wyraźnie przedefiniowana w zgodzie z intencjami Chrystusa. Jako najwyższy pasterz, jednoczyciel i pierwszy świadek wiary, papież ma znaczący wkład w zdrowie Kościoła powszechnego. Jednakże jego władza nie może nigdy zaciemniać, pomniejszać lub dławić autentycznej władzy danej bezpośrednio przez Chrystusa wszystkim członkom Ludu Bożego.

Biskupi są wikariuszami Chrystusa, a nie papieża. Ponoszą oni bezpośrednią odpowiedzialność za ludzi w swoich diecezjach oraz współodpowiedzialność – wraz z innymi biskupami i papieżem – za światową wspólnotę wiary.

Centralny synod biskupów powinien przyjąć bardziej decyzyjną rolę w planowaniu i prowadzeniu utrzymania i wzrostu wiary w ramach naszego złożonego świata. Aby móc wykonywać to zadanie, synod biskupów musi otrzymać odpowiednie struktury.

Sobór Watykański II zalecił kolegialność i współodpowiedzialność na wszystkich szczeblach. Nie zostało to zrealizowane. Rady kapłańskie i pastoralne, przewidziane przez Sobór, powinny w sposób bardziej bezpośredni włączyć wiernych w proces decyzyjny dotyczący formułowania doktryny, prowadzenia posługi duszpasterskiej oraz ewangelizacji w zeświecczonym społeczeństwie.

Nadużycie polegające na wyborze na czołowe urzędy w Kościele jedynie kandydatów o określonym nastawieniu powinno być zlikwidowane. W zamian powinno się wprowadzić nowe normy oraz nadzór nad nimi w celu zapewnienia, aby wybór na takie urzędy był przeprowadzany w sposób uczciwy, przejrzysty i w miarę możliwości demokratyczny.

Kuria rzymska wymaga bardziej radykalnej reform, w zgodzie z instrukcjami i wizją Vaticanum II. Kuria powinna zostać utrzymana ze względu na swoją użyteczną administrację i funkcje wykonawcze.

 

Kongregacja Nauki Wiary powinna być wspomagana przez międzynarodowe komisje ekspertów, którzy zostali niezależnie wybrani ze względu na ich kompetencje zawodowe.

Nie da się wymienić wszystkich potrzebnych zmian. Zdajemy sobie również sprawę, że wdrożenie takich strukturalnych poprawek będzie musiało być wypracowane szczegółowo w zależności od możliwości i ograniczeń obecnych i przyszłych okoliczności. Jednakże podkreślamy, że siedem powyższych reform jest pilnych, a ich wdrażanie powinno rozpocząć się natychmiast.

Wykonywanie władzy w naszym Kościele powinno naśladować standard otwartości, odpowiedzialności i demokracji osiągnięte w nowoczesnym społeczeństwie. Przywództwo powinno być postrzegane jako uczciwe i wiarygodne, inspirowane przez pokorę i służbę, zajęte troską o ludzi, a nie regułami i dyscypliną, emanujące Chrystusem, który nas wyzwala – oraz słuchające Ducha Chrystusowego, który przemawia i działa poprzez każdego człowieka.

08 grudnia 2015

Nazwy 216 uczonych, którzy zatwierdzone oświadczenie

kliknij na każdej nazwy, aby zobaczyć referencje danej osoby

Dr Kochurani Abraham _Prof Mario I. Aguilar Prof Xavier Alegre
Prof M Amaladoss Prof Francis Ambrosio Prof Subhash Anand
Prof María P. Aquino Prof Edmund Arens _Prof Simón Arnold
Prof Ann Marie Bahr Prof Juan Barreto Dom Marcelo Barros
Prof Tadeusz Bartoś Prof Ardyth Bass Prof Gregory Baum
Prof Tina Beattie Prof Michel Beaudin Prof Peter Beisheim
Prof Eugene C. Bianchi Prof Leonardo Boff Dr Sharon Bong
Prof Kari Børresen Prof Raymond Breton Prof J Brosseder
_Prof Hugo Cáceres Prof Deirdre Carabine Dr Yves Carrier
Bishop P Casaldáliga Prof José M. Castillo Dr P Chakkalakal
prof Ricardo Chica Prof John J Collins Dr John N Collins
Dr Paul Collins Dr Mary Condren Dr L B Confalonieri
Prof Michael Cook Prof Kathleen Coyle Prof M Czajkowski
Prof James Dallen Prof Gabriel Daly Dr M. Daly-Denton
Prof Charles DeCelles Dr David DeCosse Prof M Delaporte
Prof Paul Dinter Dr Donal Dorr Prof John Downey
Dr Thomas Doyle Dr Anneke Driessen Antonio Duato
Prof John Esposito Dr Annette Esser Prof Juan A. Estrada
Prof R. van Eyden Prof Seán Fagan Prof José I. G. Faus
Dr Teresa Forcades Dr Benjamin Forcano Prof Manuel Fraijó
Prof Seán Freyne Prof Jojo Fung Dr Astrid Gajiwala
Prof Joaquín García Prof G Gispert-Sauch Prof Conor Gearty
Prof F. Gonsalves Prof Mary Grey Prof Gerald Grudzen
Prof Christine Gudorf Bishop Tom Gumbleton Prof Hermann Häring
Prof W. Harrington Prof G. Hasenhüttl Prof John F Haught
Prof Karin Heller Bishop H Hermes OSB Dr F Himkelammert
Prof Linda Hogan Prof Toine vd Hoogen Prof Hornsby-Smith
Prof W Hryniewicz Prof Dr G J Hughes Lord Hylton
Dr Joseph Ishiwaki Prof Jan Jans Prof Martin Jäggle
Prof G. Jaron Lewis Prof Marie R. Joyce Prof Erik Jurgens
Prof Manuela Kalsky Prof Leo Karrer Prof Othmar Keel
Bar. Helena Kennedy Dr G Kerber-Mas Prof Ursula King
Prof W. Kirchschläger _Prof Paul Knitter Dr James Kottoor
Dr Ad Krijnen Dr Richard Kropf Prof Gerhard Kruip
Prof Hans Küng Prof K.J. Kuschel Prof L Laeyendecker
Prof Paul Lakeland Prof Julia Lamm Prof Bernhard Lang
Dr André Lascaris Prof Michael Lawler Prof Michel Lejeune
Dr Roger Lenaers Dr Bernard Linares Dr Eleazar López
Prof Gerard Loughlin Prof K. Maas Weigert Prof Gary Macy
Prof Vito Mancuso Drs Vincent Manning Prof Gerard Mannion
Prof Joseph Martos Dr Judith Martin Prof Juan Masiá
Prof Joseph Mattam Prof Mary McAleese Siobhain McDonagh MP
Prof Michael McKale Prof Charles McMahon Dr A Méndez-Montoya
Prof Norbert Mette Prof Dietmar Mieth Prof Paul Misner
Prof Alan Mitchell Prof Carlo Molari Prof Albert Moliner
Bishop William Morris Dr Theresia Münch Conc. Raúl Nava
Prof Inácio Neutzling Prof Grácio das Neves Prof Joseph A. Ngala
Prof Peter Nissen Prof Stanislaw Obirek Prof Joseph O’Leary
Prof T. O’Loughlin Prof Francis Oakley Prof A. Padovano
Prof Luis A Panchi Prof J Pathrapankal Prof Jesús Peláez
Prof R Penaskovic Prof Peter C Phan Prof Xabier Pikaza
Prof Pat Pinsent Prof Margarita Pintos Prof Kim E. Power
Bishop Pat Power Prof G Prüller-Jag. Prof A T Queiruga
Prof F Pastor Ramos Prof J Gil i Ribas Bishop Geoff Robinson
_Dr José A Robles Prof Susan Roll Dr Raúl Rosales
Sr Dr Pat Rumsey Prof Rosem. Ruether Prof Todd Salzman
Sr Christine Schenk Prof S. Schneiders Prof Sch. Straumann
Prof Sch. Fiorenza Prof Joseph Selling Prof E dela Serna
Prof Thomas Shannon Prof Thomas Sheehan Dr Fernando Silva
Prof John Sheveland Dr Piotr Sobotka Prof Geraldine Smyth
Prof Denise Starkey Prof David Stronck Prof John Sullivan
Prof Jung Mo Sung Prof Luiz C. Susin Prof Ingrid H. Shafer
Prof Leonard Swidler Prof Juan José Tamayo Prof Faustino Teixeira
Prof Samuel Thomas Prof M S Thompson Prof J. M. Thompson
Prof Ingrid H. Shafer Prof Teresa Toldy Prof Luiza Tomita
Prof David Torevell Dr John Trumpbour Prof Lilith Usog
Bishop Raúl Vera Lect. José Vico Prof Marciano Vidal
Prof José Maria Vigil Dr Evaristo Villar Prof Javier Vitoria
Prof Marie-Th. Wacker Dr Michael Walsh Prof Andrew Weigert
Dr Michael Winter Prof Jozef Wissink Prof Werner Wolbert
Prof Lode L Wostyn Dr Aloys Wijngaards Dr John Wijngaards
Prof Martín Velasco Prof Adela Yarbro C. Prof H.-G. Ziebertz
Prof A Gil de Zúñiga
Prof Hans kungGallery of Scholars Prof Maria Pillar AquinoScholars by country Other signatoriesOthers who signed Pope FrancisResponse by Pope Francis