Verklaring nl

THEOLOGENVERKLARING OVER HET GEZAG IN DE KATHOLIEKE KERK

Ter gelegenheid van het feit dat het Tweede Vaticaans Concilie vijftig jaar geleden plaatsvond (1962-1965) doen wij een beroep op alle andere leden van het Volk van God om de situatie in onze kerk kritisch te beoordelen.

Vele van de belangrijke inzichten van Vaticanum II zijn in het geheel niet, of slechts gedeeltelijk, in praktijk gebracht. Dit is te danken aan weerstand in sommige kringen maar ook aan een mate van onduidelijkheid die bleef bestaan in bepaalde Conciliedocumenten.

Een belangrijke oorzaak van de huidige stagnatie is gelegen in een verkeerd begrip en in misbruik van de uitoefening van het gezag in onze Kerk. In het bijzonder de volgende kwesties vereisen dringend om te worden rechtgezet:

De rol van de paus moet opnieuw en duidelijk omschreven worden volgens de bedoelingen van Christus.  Als opperherder, als éénmaker en als hoofdgetuige van het geloof  draagt de paus wezenlijk bij aan het welzijn van de universele kerk. Zijn gezag mag echter nooit het authentieke gezag dat Christus rechtstreeks aan alle leden van het Godsvolk geschonken heeft verduisteren, verminderen  of onderdrukken.

Bisschoppen zijn plaatsvervangers van Christus, geen plaatsvervangers van de paus. Zij dragen rechtstreekse verantwoordelijkheid voor de mensen in hun bisdom, en hebben een aandeel in verantwoordelijkheid voor de wereldwijde geloofgemeenschap, samen met de andere bisschoppen en de paus.

De centrale bisschoppensynode behoort een meer beslissende  rol te spelen in het plannen en leiden van de begeleiding en groei van het geloof in onze complexe wereld. Om zijn taak uit te voeren dient de bisschoppensynode een gepaste structuur te krijgen.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft op alle niveaus collegialiteit en medezegenschap voorgeschreven. Die is geen werkelijkheid geworden. Priesterlijke senaten en pastorale concilies zoals het Concilie ze voor zich zag, moeten de gelovigen meer direct betrekken bij de besluitvorming inzake de formulering van de leer, de uitoefening van de pastorale zorg en de evangelisatie in de wereldse samenleving.

Het misbruik om voor leidersposten in de kerk alleen maar kandidaten te kiezen die een bepaalde zienswijze aanhangen, dient absoluut afgeschaft te worden. In plaats daarvan dienen nieuwe normen te worden vastgesteld en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat verkiezingen tot die ambten worden gehouden op een eerlijke, transparante en zo goed mogelijk  democratische manier.

De Romeinse curie vereist een meer radicale hervorming overeenkomstig de instructies en de visie van Vaticanum II. De curie dient te worden behouden voor zijn nuttige administratieve en uitvoerende rol.

 

De congregatie voor de geloofsleer dient te worden bijgestaan door internationale commissies van experts die onafhankelijk gekozen zijn om hun  professionele bekwaamheid.

Dit zijn bij verre na niet alle veranderingen die nodig kunnen zijn. Wij beseffen ook dat de uitvoering van dergelijke structurele herzieningen dienen te worden uitgewerkt naargelang de mogelijkheden en beperkingen van huidige en toekomstige omstandigheden. Wij benadrukken echter dat de hierboven geschetste hervormingen urgent zijn en er onmiddellijk begonnen dient te worden met de uitvoering ervan.

De uitoefening van gezag in onze kerk dient de maatstaven van openheid, aansprakelijkheid en democratie in onze moderne wereld te evenaren. Men moet kunnen zien dat leiderschap eerlijk is en geloofwaardig, geïnspireerd door bescheidenheid en dienstbaarheid, dat het zorg om mensen ademt meer dan gefocust is op regels en discipline, dat het een Christus uitstraalt die ons vrij maakt, en dat het luistert naar de Geest van Christus die spreekt en handelt door iedere individuele persoon.

8 december 2015

Namen van de 216 wetenschappers die de verklaring hebben ondertekend

klik op iedere naam om de wetenschappelijke achtergrond te zien

Dr Kochurani Abraham _Prof Mario I. Aguilar Prof Xavier Alegre
Prof M Amaladoss Prof Francis Ambrosio Prof Subhash Anand
Prof María P. Aquino Prof Edmund Arens _Prof Simón Arnold
Prof Ann Marie Bahr Prof Juan Barreto Dom Marcelo Barros
Prof Tadeusz Bartoś Prof Ardyth Bass Prof Gregory Baum
Prof Tina Beattie Prof Michel Beaudin Prof Peter Beisheim
Prof Eugene C. Bianchi Prof Leonardo Boff Dr Sharon Bong
Prof Kari Børresen Prof Raymond Breton Prof J Brosseder
_Prof Hugo Cáceres Prof Deirdre Carabine Dr Yves Carrier
Bishop P Casaldáliga Prof José M. Castillo Dr P Chakkalakal
prof Ricardo Chica Prof John J Collins Dr John N Collins
Dr Paul Collins Dr Mary Condren Dr L B Confalonieri
Prof Michael Cook Prof Kathleen Coyle Prof M Czajkowski
Prof James Dallen Prof Gabriel Daly Dr M. Daly-Denton
Prof Charles DeCelles Dr David DeCosse Prof M Delaporte
Prof Paul Dinter Dr Donal Dorr Prof John Downey
Dr Thomas Doyle Dr Anneke Driessen Antonio Duato
Prof John Esposito Dr Annette Esser Prof Juan A. Estrada
Prof R. van Eyden Prof Seán Fagan Prof José I. G. Faus
Dr Teresa Forcades Dr Benjamin Forcano Prof Manuel Fraijó
Prof Seán Freyne Prof Jojo Fung Dr Astrid Gajiwala
Prof Joaquín García Prof G Gispert-Sauch Prof Conor Gearty
Prof F. Gonsalves Prof Mary Grey Prof Gerald Grudzen
Prof Christine Gudorf Bishop Tom Gumbleton Prof Hermann Häring
Prof W. Harrington Prof G. Hasenhüttl Prof John F Haught
Prof Karin Heller Bishop H Hermes OSB Dr F Himkelammert
Prof Linda Hogan Prof Toine vd Hoogen Prof Hornsby-Smith
Prof W Hryniewicz Prof Dr G J Hughes Lord Hylton
Dr Joseph Ishiwaki Prof Jan Jans Prof Martin Jäggle
Prof G. Jaron Lewis Prof Marie R. Joyce Prof Erik Jurgens
Prof Manuela Kalsky Prof Leo Karrer Prof Othmar Keel
Bar. Helena Kennedy Dr G Kerber-Mas Prof Ursula King
Prof W. Kirchschläger _Prof Paul Knitter Dr James Kottoor
Dr Ad Krijnen Dr Richard Kropf Prof Gerhard Kruip
Prof Hans Küng Prof K.J. Kuschel Prof L Laeyendecker
Prof Paul Lakeland Prof Julia Lamm Prof Bernhard Lang
Dr André Lascaris Prof Michael Lawler Prof Michel Lejeune
Dr Roger Lenaers Dr Bernard Linares Dr Eleazar López
Prof Gerard Loughlin Prof K. Maas Weigert Prof Gary Macy
Prof Vito Mancuso Drs Vincent Manning Prof Gerard Mannion
Prof Joseph Martos Dr Judith Martin Prof Juan Masiá
Prof Joseph Mattam Prof Mary McAleese Siobhain McDonagh MP
Prof Michael McKale Prof Charles McMahon Dr A Méndez-Montoya
Prof Norbert Mette Prof Dietmar Mieth Prof Paul Misner
Prof Alan Mitchell Prof Carlo Molari Prof Albert Moliner
Bishop William Morris Dr Theresia Münch Conc. Raúl Nava
Prof Inácio Neutzling Prof Grácio das Neves Prof Joseph A. Ngala
Prof Peter Nissen Prof Stanislaw Obirek Prof Joseph O’Leary
Prof T. O’Loughlin Prof Francis Oakley Prof A. Padovano
Prof Luis A Panchi Prof J Pathrapankal Prof Jesús Peláez
Prof R Penaskovic Prof Peter C Phan Prof Xabier Pikaza
Prof Pat Pinsent Prof Margarita Pintos Prof Kim E. Power
Bishop Pat Power Prof G Prüller-Jag. Prof A T Queiruga
Prof F Pastor Ramos Prof J Gil i Ribas Bishop Geoff Robinson
_Dr José A Robles Prof Susan Roll Dr Raúl Rosales
Sr Dr Pat Rumsey Prof Rosem. Ruether Prof Todd Salzman
Sr Christine Schenk Prof S. Schneiders Prof Sch. Straumann
Prof Sch. Fiorenza Prof Joseph Selling Prof E dela Serna
Prof Thomas Shannon Prof Thomas Sheehan Dr Fernando Silva
Prof John Sheveland Dr Piotr Sobotka Prof Geraldine Smyth
Prof Denise Starkey Prof David Stronck Prof John Sullivan
Prof Jung Mo Sung Prof Luiz C. Susin Prof Ingrid H. Shafer
Prof Leonard Swidler Prof Juan José Tamayo Prof Faustino Teixeira
Prof Samuel Thomas Prof M S Thompson Prof J. M. Thompson
Prof Ingrid H. Shafer Prof Teresa Toldy Prof Luiza Tomita
Prof David Torevell Dr John Trumpbour Prof Lilith Usog
Bishop Raúl Vera Lect. José Vico Prof Marciano Vidal
Prof José Maria Vigil Dr Evaristo Villar Prof Javier Vitoria
Prof Marie-Th. Wacker Dr Michael Walsh Prof Andrew Weigert
Dr Michael Winter Prof Jozef Wissink Prof Werner Wolbert
Prof Lode L Wostyn Dr Aloys Wijngaards Dr John Wijngaards
Prof Martín Velasco Prof Adela Yarbro C. Prof H.-G. Ziebertz
Prof A Gil de Zúñiga
Prof Hans kungGallery of Scholars Prof Maria Pillar AquinoScholars by country Other signatoriesOthers who signed Pope FrancisResponse by Pope Francis